Leheloend

Esmaspäev, 3. august 2015

Killuke kuumust tavapärasest jahedamasse suvesse (3.-9.08.2015)

9. augustil tugevneb meie kohal edelast saabuv antitsükloni hari. Ennelõunal ja pärastlõunal võib Kagu-Eestis veel hoovihma sadada ja äikest esineda, välistatud ei ole tugevamad tuulepuhangud. Võimsamad äikesed jäävad täna Läti ja Leedu kohale, kus õhumass on labiilsem. Suuremad äikesesüsteemid liiguvad hiljem Venemaa poole. 8. augusti hilisõhtul ja ööl vastu tänast kulges aktiivne rünksajupilvede vöönd Liivi lahe kohalt üle Eesti lõunapoolsete maakondade. Pilvede liikumine toimus edelast kirdesse. Kagu- ja Lõuna-Eestis sadas äikesevihma, esines tugevaid tuuleiile ja kohati oli sadu tugev. Põuavälke oli võimalik öösel isegi Lääne-Virumaal vaadelda. Ilm on täna soe ja suuremal osal sajuta. Sajutõenäosus on suurim Eesti kagu- ja lõunaosas. Õhutemperatuur kerkib sisemaal parimal juhul kuni +27 kraadini. Meretuulega rannikualadel on sooja alla 24 kraadi.

Eksperimentaalne kaart, Kagu- ja Lõuna-Eestis on äikeseoht

8. augustil jõuab Eesti kohale uus madalrõhulohk, millega lisandub siia rohkem niiskust. Antitsüklon on liikunud rohkem ida poole. Labiilses õhumassis suureneb äikesevihmade võimalus. Päeva esimesel poolel on tõenäosus selleks kõige suurem saartel ja Lääne-Eestis. Pärastlõunal või alles õhtul on sademeid ka sisemaal laialdasemalt. Seetõttu olen väljastanud tervele Eestile 1. taseme hoiatuse. Äikese ajal võivad sajuhood ja tuulepuhangud kohati tugevad olla. Püsib ka väike raheoht. Pilved liiguvad edelast kirdesse. Päeva jooksul kerkib õhutemperatuur lõunapoolsetes maakondades kuni +31 kraadini. Äikeseoht on veel ka öösel.

Ülevaade kell 19:45
Päevased äikesed ei kestnud paraku kaua ja need nõrgenesid kiiresti. Jätkusid kõigest vihmahood ja taevas püsis pilves. Kõige rohkem päikesepaistet jagus sel ajal Kagu-Eestisse ja Lõuna-Eestisse. Pilved liikusid endiselt edelast kirdesse. Õhtul hakkasid rünksajupilved uuesti arenema. Läänemere lõunaosas tekkis joonpagi. Liivi lahel kujunes välja samuti üks rünksajupilv, mis liikus koos äikesega edelast kirdesse. See jõuab tõenäoliselt ka Lõuna-Eestisse. Venemaal tekkis suur äikesekolle umbes 45 minutiga. Õhutemperatuurist ka paar sõna. Kella 19.00 seisuga oli mõõdetud Võru ilmajaamas õhusooja 29,3 kraadi.

Allikas: Sürgavere radar (kollased ja oranžid alad radarikajal viitavad äikesele)
Ülevaade kell 14:00
Lõunal tekkisid äikesed Edela-Eestis ja need jätkasid liikumist kirdesse. Samal ajal paiknesid väiksemad äikeskolded põhjarannikul ja Soome lahel. Praegu on aktiivsemad rünksajupilved Raplamaal ja Pärnumaal. Päeva jooksul tekib tõenäoliselt pilvi juurde, mis toovad sademeid ja äikest. Kella 14.00 seisuga oli mõõdetud kõige rohkem sooja Tõrva ilmajaamas. Mõõtmistulemuseks oli saadud +30,5 kraadi. Isegi Põhja-Eestis kerkis õhutemperatuur kuni +28 kraadini.

Allikas: Sat24 
Ülevaade kell 10:00
Varahommikul liikusid suured äikesekolded Läänemere kohal edelast kirdesse. Üle Eesti ulatus esmalt soe front. Seetõttu pilvisus tihenes ja mõnel pool sadas hoovihma. Pärast seda muutus taevas uuesti selgemaks. Soe front äikest ei põhjustanud. Kella 9 paiku kujunes välja Hiiumaal uus rünksajupilv, milles välgudetektorid registreerisid pilv-aluspind tüüpi välke. Tänase päeva jooksul on oodata põhiliselt külma frondi äikeseid. Kella 9 seisuga oli kastepunkt kõige kõrgem saartel ja Lääne-Eestis, +18 kraadi ümbruses. Mujal sisemaal püsis see +15 kraadi piires.7. augustil mõjutab meid kõrgrõhkkond. Seetõttu tuleb ilm väheste pilvedega ja endiselt soe. Ainult Kagu-Eestis pole pärastlõunal välistatud üksikud vihmahood. Eile oleksid pidanud tekkima suured äikesed, aga see jäi paraku ära. Ainult Soome lahel registreerisid välgudetektorid rünksajupilvedes välke. Õhtused äikesekolded tekkisid põhiliselt Venemaa pool ja liikusid ikka ida suunas. Niiskust ja soojust oli tõesti palju, kohati üle +20 kraadi. Isegi Peipsi järve ääres tõusis kastepunkt õhtul +22,5 kraadini. Tõenäoliselt oli peamiseks põhjuseks väike õhumasside kontrast ja eriti inversioon, mis takistas pilvede arengut. Täna on oodata lõunapoolsetes maakondades õhusooja kuni +27 kraadi. Troopiline kuumus kimbutab Eestit ka järgnevatel päevadel, aga nagu näha on, siis väikeste vahedega. Homme, 8. augustil jõuab Läänemere kohalt uus madalrõhulohk. Õhutemperatuur tõuseb uuesti mõnel pool +30 kraadini või isegi kraad-paari võrra kõrgemale. Sisemaal kui ka saartel suureneb ebastabiilses õhumassis hoovihma- ja äikesevõimalus. Päevaseid äikeseid peaks põhjustama külm front, mis saabub edelast. Seda on näha ka allolevalt ilmakaardilt.


6. augusti varahommikul liikus üle Eesti soe front. See põhjustas juba ööl vastu tänast mõnel pool äikesevihma. Esimene äikesekolle tekkis Liivi lahel ja see arenes kiiresti suuremaks. Edasi liikus pilv edelast sisemaa suunas. Välgudetektorid registreerisid välke Pärnumaal, Viljandimaal, Raplamaal, Läänemaa lõunaosas, Tartumaal ja Jõgevamaal. Teine äikesekolle oli alguse saanud Soome lahe kohal. Isegi Harjumaal esines äikest. Hommikul äikeseaktiivsus vähenes ja ilm paranes. Ennelõunal oli taevas palju kõrgrünkpilvi, mis hakkasid arenema vertikaalselt. Mitmel pool esines vine. Õhk püsis kuuma ja niiskena, kastepunkt oli piirkonnati kuni +19 kraadi. Lõuna-Eestis jõudis õhutemperatuur tõusta lühikese ajaga +29 kraadini. Kagu- ja Lõuna-Eestis võib sooja tulla pärastlõunal kuni 32 kraadi. Päeva jooksul liigub üle Eesti kirdesse külm front. Ebastabiilses õhumassis tekivad rünkpilved ja rünksajupilved. Viimased põhjustavad äikest ja vihma. Sadu võib kohati tugev olla ja pole välistatud tugevamad tuulepuhangud. Äikesetõenäosus on  suurim idapoolsetes maakondades.

Hommikune taevas Lääne-Virumaa, Simuna kohal 6.08.2015 kell 8:52

5. augustil jäi Eesti endiselt aeglaselt itta eemalduva antitsükloni mõjusfääri. Seetõttu tuli ilm päikesepaisteline ja soe. Päevane õhutemperatuur kerkis terves Eestis üle +20 kraadi. Kõige rohkem õhusooja mõõdeti taas Valgamaal, aga seekord Taheva ilmajaamas. Mõõtmistulemuseks saadi +28,2 kraadi. Päeva jooksul olid taevas peamiselt kiudpilved, kõrgrünkpilved ja joonpilved. Siin Lääne-Virumaal, Simunas oli kella 16:30 seisuga sooja 24,8 kraadi. Läänemere kohal paiknes juba hommikul madalrõhulohk koos tihedamate pilvede, vihmahoogude ja äikesega. Pilvisuse tihenemist on oodata täna nii Saaremaal kui ka Hiiumaal. Hilisõhtul ja eeloleval ööl püsib seal hoovihma- ja äikesevõimalus. Homme, 6. augusti päeval liigub üle Eesti külm front. Ebastabiilses õhumassis on oodata rünkpilvede ja rünksajupilvede kiiret arengut. Äikesevihmade tõenäosus on pärastlõunal kõige suurem Eesti kesk-, lõuna- ja idaosas. Äikesepilvede ehk rünksajupilvede all võib sadu kohati tugev olla ja tõenäoliselt esineb tugevamaid tuulepuhanguid. Samuti ei saa välistada rahet. Õhutemperatuur kerkib Lõuna- ja Kagu-Eestis kohati kuni +31 kraadini. Mujal sisemaal kerkivad termomeetri näidud parimal juhul kuni +29 kraadini. Rannikualadel ja saartel on õhusooja alla 25 kraadi.

Ülevaade kell 22:15
NB! Väljastasin enda koostatud eksperimentaalse kaardi 6. augusti kohta. Mandri-Eesti lääneosas ja saartel on äikesetõenäosus väike, kuid hoovihm koos mõnede välkudega pole välistatud. Kollase värviga tähistatud maakonnad on lisatud 1. taseme hoiatuse alla. Äikesetõenäosus on seal juba tunduvalt suurem kui lääne pool. Sadu võib olla kohati mõõdukas. Oranži värviga tähistatud maakonnad olen paigutanud 2. taseme hoiatuse alla, sest äikesevõimalus on pärastlõunal ja õhtul just seal kõige suurem, üle 75%. Pole välistatud tugevad sajuhood ega ka rahe. Sajupilved eemalduvad hiljem ida/kirde poole. Siinkohal tuletan veel meelde, et iga äikese ajal võib esineda tugevamaid tuulepuhanguid, ka sellel korral.


Kiudpilved ja mõned joonpilved Simuna kohal 5.08.2015 kell 16:31


Potensiaalne energia, mis oleks õhumassil, kui see tõuseks vertikaalselt kindlale kõrgusele. Ilmatingimused paistavad olema soodsad äikeste arenguks.
Allikas: LightningWizard (GFS)

4. augusti hommik algas kõrgrõhkkonna mõjusfääris. Öösel tekkis udu, mis püsis mitmel pool hommikuni. Pärast seda selgines taevas kiiresti kihtpilvedest. Tänane ilm tuleb päikesepaisteline, väheste pilvedega ja suviselt soe. Õhutemperatuur tõuseb mõnel pool kuni +25 kraadini. Öösel võib tekkida uuesti udu. Kolmapäeval, 5. augustil liigub antitsüklon juba rohkem ida poole, aga sooja on meil päeval pisut üle 25 kraadi. Taevas püsib enamasti selgena ja vihmasadu õnneks oodata poole. Õhtul hakkab pilvisus tihenema alates Saaremaalt ja Hiiumaalt, sest Läänemere poolt saabub madalrõhulohk. Soe front võib põhjustada nii saartel kui ka Loode-Eestis sademeid, püsib äikeseoht. 6. augusti varahommikul ja pärastlõunal on äikesevihmade võimalus juba sisemaal ja veel saartel. Edela poolt lähenev külm front liigub päeval mere kohalt prognoositavalt kirdesse. Suurim tõenäosus paistab olema äikeseks Mandri-Eesti kesk- ja idaosas. Selle päeva jooksul tõuseb õhutemperatuur Lõuna-Eestis parimal juhul kuni +30 kraadini.

Ülevaade kell 18:00
Riigi Ilmateenistuse andmete kohaselt mõõdeti kõige kõrgem õhutemperatuuri näit kella 14 ajal Tõllistes, Valgamaal. Selleks oli +25,7 kraadi. Tegemist on küll mitteametliku ilmajaamaga. Edasine õhtu möödub ikka soojendava päikese käes ja selge taeva all. Öösel võib paiguti udu tekkida.

Hommikune udusein viljapõllu peal Simuna ääres 4.08.2015 kell 8:26

Pühapäeval, 2. augustil liikus üle Eesti läänest itta külm front, mis põhjustas ööl vastu 3. augustit ja selle varahommikul äikest peamiselt Soome lahel, Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal. Tihedamad sajuhood eemaldusid Venemaa poole ja seetõttu hakkas taevas alates saartest ja Lääne-Eestis kiiresti selginema. Pilvede tagant tuli välja päike ja õhk jätkus selle mõjul soojenemist. Ilm tuleb päeva jooksul kuiv ja sademeteta. Õhutemperatuur tõuseb sisemaal kuni +21 kraadini.

Ülevaade kell 19:30
Kõige kõrgemale tõusis õhutemperatuur päeva jooksul Tõrva ja Tõlliste ilmajaamas. Seal mõõdeti õhusooja 23,9 kraadi. Ennelõunal olid vihma kandvad pilved veel Lõuna- ja Kagu-Eestis. Need liikusid Venemaa poole. Päeval tekkisid mõnel pool suured rünkpilved, mis hiljem muutusid kihtrünkpilvedeks. Õhtul taevas selgines. Homne päev tuleb juba mõnevõrra soojem kui tänane.

Augustikuud on tore alustada osadele inimestele rõõmuvalmistavate sõnadega. Nüüdseks võib vihmased ja pilvised päevad mõneks ajaks selja taha jätta, sest oodata on ilmaparanemist nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Antitsüklonite mõjusfääris tulevad ilmad vähese pilvisusega, esialgu sajuta ja suviselt soojad. Lõuna poolt on hakanud lähemale jõudma troopiline kuumus. Seda annab tunda juba teisipäeval, 4. augustil, kui õhutemperatuur tõuseb selgema taeva all kuni +25 kraadini. Isegi Poolasse on prognoositud täna sooja üle 30 kraadi. Vahemere ääres paiknevates riikides püsivad soojakraadid kohati 35 kraadist kõrgemalgi. Soodsates ilmatingimustes saavad tekkida seal võimsad äikesed, mis põhjustavad sademeid ja tekitavad vahel inimestele varalist kahju. Nädala teisel poolel suureneb ka Baltimaades äikesevihmade võimalus. Soojakraadid võivad pürgida parimal juhul Eestis kuni +30 kraadini, siin-seal ei ole välistatud kraad-paar rohkem. Kõrgemad õhutemperatuuri näidud jäävad püsima tõenäoliselt Lõuna-Eestisse, Ida-Eestisse ja Kagu-Eestisse. Sama lugu on meie lõunanaabrite Läti ja Leeduga, kus lähipäevadel tulevad kuumad ilmad, õhutemperatuur tõuseb seal üle +30 kraadi. Leedu Ilmateenistus on prognoosinud, et nende riigis võib tulla 5. augustil sooja kuni 35 kraadi. Järgmisel nädalal peaks suurem kuumus taanduma, mille tagajärjel ilm jaheneb mõnevõrra. Soojakraadid jäävad 20 kraadi ümbrusesse.

Sellelt õhutemperatuuri kaardilt on hästi näha, kuidas kuumus jõuab iga päevaga üha lähemale meile. Kaart 3.08.2015. Allikas: Rootsi Ilmateenistuse leht

Hommikune äike eemaldumas Lääne-Virumaal, Simunas. Esimene välk esines siin kella 6.40 paiku (+- 2 min). Pärast seda kostus vali mürin. Viimane mürin kostus kella 6:50 ajal (+- 2 min). Sadas ka hoovihma. Foto on tehtud 3.08.2015.

Kella 7 paiku hommikul saabusid veel uued sajuhood. Näha oli ka väga suuri mammatus pilvi. Foto on tehtud täpselt kell 7:11

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar