Leheloend

kolmapäev, 18. detsember 2013

Tormised päevad uuesti tulemas? (21.-25. detsember)

24. detsember:
Öö vastu 24. detsembrit oli mitmel pool ikka väga tuuline. Kella 03:00 ajal mõõdeti kõige tugevamaks tuulepuhanguks 21 m/s, mõõtmine tehti Vaindlool. Kella 10 ajal mõõdeti maksimum puhanguks Vilsandil 15 m/s. Täna päeval on veel tuul pisut nõrgem võrreldes eelnevate päevadega, kuid õhtul hakkab mitmel pool Eestis tuul jälle võimsust koguma. Päeval liigub Norra rannikule uus aktiivne tsüklon ja selle serv ulatub jõuliselt üle Skandinaavia. Pärastlõunal hakkab selle tõttu mitmel pool tuul tugevnema, sisemaal võivad kohati tuulepuhangud ulatuda kuni 12 m/s, saartel ja rannikualadel 12-17 m/s, Saaremaal ja Hiiumaal õhtupoolikul puhanguti kuni 23 m/s. Selline oli ilmateenistuse prognoos 24. detsembriks, prognoos ei ole alati täpne! Tõenäoliselt jäävadki täna tugevamad tuuled saartele ja rannikualadele, sisemaal käitub tuul meiega pisut vaiksemalt.
   24. detsembril jääb Eesti ikka vaikselt madalrõhkkonna mõju alla. Kella 10:00 ajal oli õhurõhk kõige madalam Vilsandil. Ilmateenistuse andmete järgi oli õhurõhuks seal mõõdetud 1001,5 hPa. Kõige kõrgem oli kella 10:00 ajal õhurõhk 1011,3 hPa Võrus.
     Võrreldes tänast õhutemperatuuri eilsega siis peab tõdema, et eilne päev oli ikka soojem. Ilmateenistuse andmete kohaselt oli kella 10 ajal kõige soojem Virtsus, seal mõõdeti õhutemperatuuriks +3,9 kraadi. Kõige madalam oli õhutemperatuur aga +1,6 kraadi Tahevas. Andmete järgi on näha, et õhutemperatuur tõuseb, kuid aeglaselt siiski.
      Tsükloni tulekuga kaasnesid hommikul ka sajuhood. Sadu liikus edelast kirre suunas üle kogu Eestimaa. Umbes kella 08 paiku hommikul jõudsid esimesed sajuhood Saaremaale ja Hiiumaale. Edasi liikus sadu sisemaa suunas.

Kell 11:00-14:00:
Kella 11 paiku mõõdeti tugevamaiks tuulepuhanguks 15,1 m/s. Tulemus pärineb Vilsandilt. Läti ilmateenistus prognoosib kella 11:00-ks Saaremaa ja Hiiumaa lähedusse kuni 20 m/s tuulepuhanguid. Meil siin Jõgeval mõõdeti maksimum tuulepuhanguks kõigest 9,3 m/s.
     Sürgavere radaripildilt on näha, et mitmel pool Eestis sajab tõenäoliselt vihma.

Läti ilmateenistuse prognoositav tuule kiirus kella 11:00-ks

Sürgavere radaripilt kella 11:00 seisuga

Prognoosid ja teised ilmaga seotud fotod (24.12.13):

GFS mudeli prognoositav tuule kiirus 24. detsembriks

Ilmateenistuse prognoositud tuule kiirus 24. detsembriks kella 20:00-ks
Õhurõhk 

23. detsember:
Hommik oli nii mõnelgi pool sajune ja üpris tuuline. Kella 06:00 ajal mõõdeti kõige tugevamaks tuulepuhanguks 19,6 m/s, tulemus pärineb Naissaarelt. Kõige nõrgem tuulepuhang sellel ajal oli aga Jõgeva linnas, tuulepuhanguks oli mõõdetud 9,6 m/s. Ka minu maakodus ulatusid kella 06:00 ajal hommikul tuulepuhangud kuni 14 m/s. 23. detsember tuleb samuti tuuline, tuulepuhangud võivad saartel ja rannikualadel ulatuda kuni 23 m/s. Sisemaal ulatuvad prognoositavalt puhangud aga 17-18 m/s, kuid õhtult hakkab Eestis tuul enda võimsust kaotama.
    Eelneval päeval mainisin ma seda, et 23. detsembril on Eestis äikesevõimalus. See osutuski tõeks, sest juba hommikul nägin mina Jõgeva linna kohal võimsaid rünkpilvi. Detsembrikuu kohta on rünkpilvede vaatlemine üpris erakordne. Esimesi rünkpilvi märkasin kella 09 paiku hommikul, kui köögis toimetasin.  tänu Rünkpilvede teke viitab konvektsioonile, sest tänu sellele saavadki rünkpilved tekkida. Kella 9-10 vahemikus registreerisid detektorid juba Kaliningradi lähedal äikest. Satelliidipildilt on samuti näha, et üle Eesti liiguvad rünkpilved.
    Õhutemperatuur on siiski üsna soe detsembrikuu kohta. Kella 10:00 ajal oli Eestis ilmateenistuse andmete järgi kõige soojem Lõuna-Eestis Tahevas. Seal mõõdeti keskmiseks õhutemperatuuriks +6,6 kraadi, kuid maksimum temperatuur oli seal kohati lausa +7,7 kraadi. Kõige vähem sooja oli sellel kellaajal aga Vasknarvas. Õhutemperatuuriks mõõdeti seal +2,6 kraadi.

Kell 14:00-16:00:
Kõige tugevam tuulepuhang mõõdeti kella 14 ajal Osmussaarel. Tuulepuhangus mõõdeti seal 24,7 m/s. Hetkel on näha, et tuul hakkab vaikselt tugevnema. Ilmateenistuse prognoos näitas, et puhangud ulatuvad kuni 23 m/s, kuid nüüd on juba tuulepuhangud selle piiri ületanud. Õhtul võivad tuulepuhangud isegi tugevamad olla. Jõgeval mõõdeti maksimum tuulepuhanguks kõigest 11,3 m/s.
    Kella 14:45 ajal registreerisid mõned detektorid äikest Lätis. See viitab sellele, et rünksajupilved on ikka liikvel ning mis võivad tuua kaasa äikese.
     Tugevad tuuled näitavad ikka enda võimsust Eestimaal. Kella 15 ajal mõõdeti kõige tugevam puhang 22,9 m/s Osmussaarel ning Vaindlool mõõdeti maksimum tuulepuhanguks 21,2 m/s.Kell 12:00-14:00:
Kella 12 paiku regisrteeriti Soome lahe idaosas äikest. Ka Harku radarilt on näha, et seal on esinenud mitmeid välke. Kindlasti tuleks silma peal hoida taeval täna, sest konvektsioon on tugev ja ka sisemaal võib äikest märgata.

23. detsembri ilmaga seotud fotod:
 Tuule kiirused kella 06:00 ajal

 Ilmateenistuse prognoositav tuule kiirus 23. detsembriks kella 19:00-ks

Äikesevõimalus Eestis (23.12.2013)

Minu pildistatud fotod Jõgeval, mõnel fotol on ka rünkpilved (23.12.13)
 Pildistatud kell 09:40

Pildistatud kell 09:49

Pildistatud kell 10:00

Pildistatud kell 10:02

22. detsember:
Ööl vastu 22. detsembrit mõõdeti kella 01:00 ajal Osmussaarel maksimum tuulepuhanguks 21,7 m/s. See jäigi suurimaks tuulepuhanguks. 21. detsembril mõõdeti Sõrve poolsaarel tuulepuhanguks 20,3 m/s. Mida lähemale jõudis hommik seda rohkem hakkas tuul enda võimsust kaotama. 
    23. detsembriks on ilmateenistuse kohaselt prognoositud veelgi tugevamaid tuuli. Saartel ja võivad tuulepuhangud ulatuda 20-25 m/s. (tõenäosusega 50-75%). Sisemaal võivad kohati tuulepuhangud ulatuda 15-18 m/s (tõenäosusega 75-90%).Tugevad tuuled on tingitud esmaspäeva öösel liikuvast madalrõhkkonnast Soome, mille lõunaservas puhub Eestis veel väga tugev edelatuul.
Ilmateenistuse prognoose näete siit: http://emhi.ee/?ide=19,250
    22. detsembril oleme me ikka madalrõhkkonna mõju all. Kella 09:00 seisuga oli näiteks Kundas õhurõhk langenud 1004,1 hPa. Eestit mõjutab tsüklon Christian, mis toobki kaasa sademeid ja tugevaid tuuli. See tsüklon saabub siia Eestisse samuti Atlandi ookeanilt, nagu ka eelmine tsüklon.

Kell 15:00-18:00:
Kella 15 ajal ulatusid Väike-Maarjas tuulepuhangud kuni 16 m/s. Suurim puhang mõõdeti seal 15,6 m/s. Simunas oli samuti võimalik tugevat tuult tunda. Tugevaim puhang mõõdeti kella 15 ajal jälle Sõrve poolsaarel, mõõdetud kiiruseks oli 18,1 m/s. Sellel ajal ulatusid Eestis tuulepuhangud 8,6 m/s - 18,1 m/s.
Kella 16 ajal mõõdeti suurimaks tuulepuhanguks 18,6 m/s Vilsandil. Meilgi jäid puhangud siin Simunas kuni 13 m/s.

Kell 11:00-13:00
Kella 11 ajal hakkas tuul hoopis taas võimsust endale koguma. Sisemaal ulatusid puhangud kuni 14 m/s. Maksimum tuulepuhang 21,1 m/s mõõdeti Vilsandil kella 11 ajal. Meil siin Simunas oli ka kella 11 paiku üpris tugevad tuuled ning seda sai ise õues tunda. Kõige paremini hakkasid silma puud, mida tuul väänas kohati väga võimsalt.Väike-Maarja ilmajaamas mõõdeti maksimum tuulepuhanguks 13,6 m/s. 
Kella 12 ajal oli ilm õues ikka tuuline, uueks tuulepuhanguks mõõdeti Väike-Maarjas 14,1 m/s. See viitab sellele, et tuul on vaikselt tugevnemas. Samuti oli ka meil kella 12 ajal Simunas tugev tuul ning õues oli tore tuulelohet lennutada. Kella 11 ajal oli Väike-Maarjas keskmine tuule kiirus 8,1 m/s, kuid tund aega hiljem oli juba 8,7 m/s. Vilsandil mõõdeti kella 12 ajal maksimum tuulepuhanguks 20,7 m/s, mis oli ka kõige tugevam puhang sellel kellaajal. 
Kella 13 ajal mõõdeti Sõrve poolsaarel tuulepuhanguks 21 m/s. Meil siin Simuna lähedal Väike-Maarjas mõõdeti suurimaks tuulepuhanguks kella 13 ajal 13,9 m/s ja samuti sadas Simunas pidevalt ka peenvihma. Keskmine tuule kiirus oli kella 13 ajal Väike-Maarjas 9,6 m/s. Võrreldes teiste ilmajaamade tulemusi siis Väike-Maarjas oli sellel ajal tuule kesmine kiirus üks tugevamatest.

Mõningad tuule kiirused, mis on kella 12 ajal ilmajaamades mõõdetud
Allikas


Kella 11:45 ja 12:00 vahemikus registreeriti Lätis nõrke välke (Sürgavere radaripilt)
Allikas

Kell 09:00:
Kõige tugevam tuulepuhang mõõdeti kella 09:00 ajal Sõrvel, tuule tugevuseks oli mõõdetud 18,6 m/s. Samal kellaajal mõõdeti Väike-Maarjas maksimum tuulepuhanguks 12,3 m/s. Päeva peale peaks tuul jälle vaibunud olema. 
    Kella 09:00-ks oli suur sajuala juba Eestisse jõudnud. Sajuala liigub üle Eesti edelast kagu suunas. Prognoos on öelnud, et Ida-Eestis võib kohati ka lörtsi sadada.


Tuule kiirused Eestis kella 09:00 seisuga


Sürgavere radaripilt kella 09:00 seisuga

Fotod, mis seonduvad ilmaga:


Homme 23. detsembril on väike tõenäosus äikeseks saarte lähistel

Tuule kiirus kella 01:00 ajal
 Ilmateenistuse prognoositav tuule kiirus 23. detsembriks

GFS mudeli tuule kiiruse prognoos 23. detsembriks

Meteoalarm hoiatab tuule eest Eestit veel 22. detsembril

21. detsember:
Nii mõnelgi pool esines hommikul vihmasadusid. Kella 06 ajal hommikul sadas meil siin Simunas pisut vihma. Sellest piisas, et maapind märjaks muuta. Peale hommikust vihmasadu enam siin sademeid ei esinenud. Küll aga kella 13 paiku hakkas Simunas uuesti vihma sadama, õrn sadu kestis ligi 15 minutit. Uue tsükloni saabumine põhjustas sajuhooge.
     Juba hommikust saati on mul õnnestunud vaadelda erinevaid pilvi. Hommikul katsid taevast kihtrünkpilved ning pisut kõrgemal asusid kõrgrünkpilved. Kihtsajupilvi nägin ma kella 13 ajal, kui esines õrn vihmasadu. Ka kihtpilvi oli võimalik vaadelda ning kella 14 ajal märkasin ma ka joonpilve. Põhiliselt võiski päeval jälgida kihtrünkpilvi ja hatakpilvi (Stratus fractus).
 Ilmateenistuse prognoosi kohaselt hakkab saartel ja rannikualadel pärastlõunal tuul tugevnema (Allikas). Prognoos on tõeks osutunud, kella 14 ajal mõõdeti Vilsandil juba maksimum tuulepuhanguks 14,6 m/s ja Sõrvel 14,4 m/s. Meil siin Simunas jäävad kella 14 ajal tuulepuhangud 7-9 m/s vahemikku. Prognoosi kohaselt tõuseb sisemaal edelatuul järkjärgult 8-13, puhanguti 15 m/s ning saartel ja rannikualadel 12-17, õhtuks puhanguti 20 m/s. Eeloleval ööl võivad saartel ja rannikualadel tuulepuhangud ulatuda kuni 23 m/s. Täpseid arve ei ole võimalik prognoosida, sest kunagi ei tea, mil tuulepuhangud võivad prognoositavast tugevamaks osutuda. Kella 23 ajal mõõdeti Väike-Maarjas maksimum tuulepuhanguks 15,8 m/s. Simuna asub Väike-Maarjast umbes 10 km kaugusel. Seega võisid ka siin tõenäoliselt puhangud ulatuda kuni 15 m/s või kohati isegi rohkem. Maksimum tuulepuhanguks jäi kella 23 ajal aga 20 m/s, mis mõõdeti Sõrve poolsaarel, kuid kella 22 ajal oli Sõrve poolsaarel tuule kiiruseks mõõdetud 20,3 m/s. Tuul oli üpris tugev ka sisemaal.
Läti ilmateenistuse prognoositav tuule kiirus kella 20:00-ks

 Ilmateenistuse prognoositav tuule kiirus 21. detsembriks kella 21:00-ks

GFS mudeli tuule kiiruse prognoos 21. detsembri hilisõhtuks
Allikas

Minu jäädvustatud fotod pilvedest Simunas (21.12.2013)
 Pildistatud kell 14:02

 Pildistatud kell 14:45

Pildistatud kell 14:47

20. detsember:
Hommikust saati on ilm üpris tuuline olnud. Kella 12 ajal mõõdeti Vaindlool maksimum tuulepuhanguks 17,7 m/s, seda kinnitavad ilmateenistuse andmed. Kõige nõrgem tuulepuhang mõõdeti kella 12 ajal Virtsus 5,9 m/s. Kella 12 ajal mõõdeti Jõgeval maksimum tuulepuhanguks aga 9,5 m/s.
     Hommikul levis sadu üle kogu Eesti, mis tõi kaasa lume, -ja vihmasajud. Meil siin Jõgeval sadas kella 10 ajal üpris paksu lund. Silma järgi võis öelda, et lumehelveste läbimõõtudeks võis kohati olla 1cm-3cm. Juba kella 12-ks oli enamus lumest ära sulanud, kuna õhutemperatuur jäi plusskraadidesse.
     21. detsembril oleme me madala, -ja kõrgrõhuala piirimail, seetõttu on ka ilm pilvine. 22. detsembril jõuab meieni aga uus osatsüklon. Edelatuult paiskub tugevaks, sisemaal võivad puhangud ulatuda üle 15 m/s (tõenäosus selleks on 75%), saartel ja rannikualadel üle 20 m/s, öö hakul isegi kuni 25 m/s (75% tõenäosusega)


                                             Tuule kiirus Eestis kella 12:00 seisuga (Allikas)
 20. detsembril Eestis esinenud sademetefaasid

Sürgavere radaripilt kella 10 seisuga

Ilmateenistuse prognoositav tuule kiirus 21. detsembriks kella 21:00-ks


Minu jäädvustatud fotod Jõgeva linnas (20.12.2013):


19. detsember:
Hetkel puhuvad Atlanti ookeanil tugevad tormituuled. Tsükloni keskmes võivad tõenäoliselt tuulepuhangud kohati ulatuda  kuni 40 m/s. Inglismaal on torm juba palju kahju teinud. Praegused mudelid ja prognoosid näitavad ikka veel seda, et tormituuled on Eestisse tulekul. Ilmateenistuse prognoosi kohaselt võivad 21. detsembri päeval tuulepuhangud ulatuda saartel ja rannikualadel kuni 20 m/s, pole välistatud ka pisut rohkem. Sisemaal jääb prognoositavalt tuulepuhangute kiirusteks kuni 8-13 m/s.
     Mõnel pool Eestis võib sadada lund, lörtsi kui ka vihma. Kella 15 ajal registreeriti lund mitmetes ilmajaamades, nagu Väike-Maarjas, Türis, Kuusikus. Kella 15:55 ajal hakkas ka meil Jõgeva linnas rohkem lund sadama.
     Kella 22 ajal mõõdeti Ruhnul maksimum tuulepuhanguks 13,5 m/s ning Osmussaarel mõõdeti tuulepuhanguks 13,4 m/s. Eestisse on vaikselt jõudmas juba madalrõhkkond ning öösel võib kohati sadada nii lörtsi kui ka lund. Madalrõhukonnale viitab praegune õhurõhk. Kella 22 seisuga jäi mõnel pool õhurõhk juba 1008,4 hPa juurde. Üsna pea asub tervet Eestit mõjutama tsüklon Bernd, mis sai alguse Atlandi ookeanist.

Ilmateenistuse 19. detsembri prognoositav tuule kiirus 21. detsembriks kella 14:00-ks
Allikas

19. detsembri tuule kiiruse prognoos 21. detsembriks

18. detsembri ilm ja prognoos 21. detsembriks:
Kell 19:
Jõgeva linnas oli juba õhtupoolik üsna tuuline. Tuulepuhangud ulatusid siin kõigest kuni 8 m/s, ilmateenistuse andmed näitasid seda, et Jõgeval mõõdeti maksimum tuulepuhanguks sellel kella ajal 7,4 m/s. Seda sai ka õues tunda, kui kogu aeg puhus jahe tuul otse näkku. Mujal Eestis oli samuti ilm pisut tuuline. Näiteks Vaindloo saarel mõõdeti maksimum tuulepuhanguks 13, 1 m/s.
     Õhurõhk jäi Eestis kella 19 ajal vahemikusse 1020,6 hPa - 1023,5 hPa. See viitab sellele, et me oleme praegu kõrgrõhkkonna mõju all. Tegemist on antitsükloniga, mille nimi on Varnia.
Euroopa ilmakaart 18.12.2013 seisuga (punasega on tähistatud tsüklonid ja sinisega antitsüklonid)

 Kas tõesti on jälle tormised ilmad saabumas meile siia Eestisse? Praegused prognoosid on kõik tõeks osutunud ja ka mudelid kinnitavad, et juba esimesed tormituuled saabuvad Eestisse 21. detsembril. Torm peaks hakkama oma jõudu kaotama alles 25. detsembril, kuid seda ei saa hetkel kinnitada. Ilmateenistuse prognoosi kohaselt hakkab tuul 21. detsembri päeval endale võimsust koguma. Päeval laieneb Norra merelt uus aktiivne madalrõhkkond Skandinaaviasse ja madalrõhulohk Läänemere idakaldale. Hommikul on veel tuul vaiksem, kuid pärastlõunal hakkab saartel tuul tõusma. Tõenäosus on 75%, et tuulepuhangud võivad ulatuda saartel ja rannikualadel üle 20 m/s, sisemaal aga kuni 13 m/s!
     Prognoositavalt jõuab 21. detsembri õhtul Eestisse ka tihedam sajuala, võib sadada nii lörtsi kui ka vihma. Väike tõenäosus on ka selleks, et võib sadada märga lund.
    Järgnevatel päevadel proovin mina teid aktiivselt ilmaga kursis hoida!

GFS mudeli prognoositud tuule kiirus 21. detsembriks

Läti ilmateenistuse prognoositav tuule kiirus 21. detsembriks

laupäev, 30. november 2013

Tormised päevad 1.-2. detsembril

2. detsember:
1. detsembril Eestit mõjutanud torm oli järjekordselt võimas. Maksimum tuulepuhangud ulatusid napilt üle 30 m/s. Kella 23:00 ajal mõõdeti Loksal tuulepuhanguks 31,8 m/s ja kella 01:00 ajal mõõdeti Rohuneemel maksimum tuulepuhanguks 31,1 m/s. Tugevamaks tuulepuhanguks jäi siiski 31,8 m/s.
     Eile alanud tugeva tuule tõttu oli täna kella 11 seisuga Elektrilevi tööpiirkonnas elektrita ligi 18 300 majapidamist. Kokku võis olla ilma elektrivooluta ligi 40 000 majapidamist. 2. detsembri seisuga on  elektrivarustus taastatud 20 470 kliendil, loe rohkem siit:
Delfi tormiblogi: http://ilm.delfi.ee/news/uudised/tormiblogi-tugevad-tormituuled-vallutasid-eesti-elektrita-ule-12-000-kodu.d?id=67356962
Tarbija 24 kokkuvõte: http://www.tarbija24.ee/2616780/tugev-tuul-vois-elektri-viia-enam-kui-40-000-majapidamisest


1. detsember:
Juba varahommikul jõudsid lääne poolt Eestisse lumesajud. Sajuhood liiguvad lääne poolt idasse. Ilmateenistuse andmetel on kella 09:00 ajal registreeeritud mitmel pool lund, lörtsi ja isegi vihma. Sajuhoogi võib esineda terve päeva.
     Hommikul oli saartel juba üsna tugev tuul. Näiteks kella 09:00 seisuga oli Osmussaarel mõõdetud maksimum tuulepuhanguks 23,2 m/s. Eelmisel tunnil oli Osumssaarel maksimum tuulepuhang, aga 21,5 m/s. Mida tund edasi seda rohkem võimsust on tuul omale kogunud. Ilmateenistuse kella 09:00 andmed kinnitavad ka seda, et sisemaal on tuulepuhangud ulatunud juba kuni 13 m/s. Ilmateenistus andis kella 06:56 ajal välja uue tormihoiatuse: 1.12.hommikul tugevneb edelatuul 12-17, rannikul iiliti 21-25 m/s, pärastlõunal tugevneb loodetuul 15-17, puhanguti 22 m/s, rannikul iiliti 25-30 m/s, õhtul rannikul iiliti võimalik kuni 33 m/s. Hommikul algab sadu läänest lume, lörtsina, läheb lääne pool vihmaks. Püsib ka jäiteoht!
      Hommikune temperatuur oli mitmel pool plussis, aga näiteks idapoolsetes maakondades esines kella 09:00 ajal veel miinuskraade. Näiteks Jõhvis oli kella 09 ajal -1 kraadi. Läänepoolsetes maakondades oli ilmateenistuse andmete järgi plusskraadid. Sisemaal oli kella 09 ajal kõige soojem Dirhamis +3,8 kraadi. Saartel osutus kõige soojemaks +5,3 kraadi, mis mõõdeti Vilsandil kella 09:00 ajal.
   Üleskutse teile, palun proovige tormi jäädvustada. Oleks väga tore, kui te saaksite videokaameraga näiteks tormituuli filmida. Sellised videoklippe või fotosid läheb tulevikus kindlasti vaja!
Kella 11:38 ajal väljastas ilmateenistus uue tormihoiatuse Eestile:

Erakorraline teave:
1.12. ennelõunal puhub edelatuul sisemaal 10-14, puhanguti 17, rannikul kuni 25 m/s. 
Keskpäeva paiku tuul LÜHIAJALISELT nõrgeneb. Päeva jooksul sajab lund ja lörtsi, sekka ka vihma. Nähtavus on sajus piiratud. Püsib jäiteoht. Õhtupoolikul pöördub tuul loodesse ja tugevneb esmalt rannikul 16-22, õhtul puhanguti 25-30 m/s, hilisõhtul Saaremaal ja Hiiumaal võimalikud puhangud 33 m/s.  Sisemaal tugevneb loodetuul õhtul 12-17 m/s. Laussadu pärastlõunal eemaldub, õhutemperatuur hakkab langema. Ladestunud märg lumi ja teepinnad õhtul külmuvad. Libeduseoht on suur!

2.12. öö on tormine. Sisemaal ulatuvad loodetuule puhangud kuni 25, rannikul 30 m/s, Saaremaal, Hiiumaal ja Virumaa rannikul võimalikud puhangud 33 m/s. Nähtavust võivad piirata lühiajalised lumehood.

Kell 23:
Loksal mõõdeti kella 23:00 ajal maksimum tuulepuhanguks 31,8 m/s! Kella 23 seisuga on Eestit üle 8000 majapidamise ilma elektrita. Teedel võivad vedeleda puud ning autojuhid peaksid vägagi ettevaatlikud täna olema! Jälgi tuule kiiruseid siit: http://www.emhi.ee/index.php?ide=21,540,770,771
Jälgi ka delfi ilmablogi:
http://ilm.delfi.ee/news/uudised/ilmajaam-hoiatab-eestit-tabavad-tugevad-tormituuled.d?id=67356962

Minu videod tormist, mis on jäädvustatud Jõgeva linnas kella 22 paiku:
1. video tormist

2. video tormist
Kell 22-23:
See osutuski tõeks, sest tuul suutis näidata enda tugevamat külge. Kella 22 ajal mõõdeti Loksal maksimum tuulepuhanguks 30,9 m/s. Samal kellaajal mõõdeti Rohuneemel maksimum puhanguks 29,7 m/s ja Vilsandil 29,5 m/s. Tänane tormine öö tuleb saartel ja rannikualadel üsna karm.Hoiatus maakondade kaupa
Kell 19-22:
Ilmateenistuse andmetel mõõdeti kella 19:00 ajal mõõdeti maksimum tuulepuhanguks Vilsandil 27,8 m/s. Vilsandi püsib ikka veel esikohal enda tuulepuhangute suhtes. Ka mitmel pool Eestis on tuul nüüdeks rohkem jõudu kogunud endale. Kella 21 ajal mõõdeti Pakril maksimu tuulepuhanguks 28,9 m/s. Vilsandil, aga mõõdeti maksimum tuulepuhanguks 28,8 m/s ja Dirhamis 28,6 m/s. Nii saartel kui ka rannikualadel on tuulepuhangud ületanud 20 m/s piiri. Kella 21 paiku hakkas Jõgeva linnas ootamatult tuiskama. Suur lumesadu lõppes kella 21:38 ajal. Kella 21:30 seisuga on Eestis 5045 majapidamist elektrita ning tõenäoliselt see arv ka suureneb öö jooksul.


Jõgeva linnas hakkas kella 21 paiku tuiskama, suutsin ka video jäädvustada

Tuule kiiruse andmed kella 21:00 seisuga
Tuule kiirus ja maksimum tuulepuhangud kella 19:00 seisuga
Kell 16-19:
Mõnel pool arenesid täna kella rünksajupilved. Kella 16 ajal registreeriti Liivi lahel äikest. Kes juhtus seda nägema, siis võin kinnitada, et teil võis väga vedada. Kella 17:57 ajal raporteeris mu sõber Simunas tihedast lumesajust. Ka radaripilt kinnitab seda, et mitmel pool Eestis esineb sajuhooge. Hetkel kell 18:00 on radaripildilt näha, et üle Eesti liiguvad sajuhood loode poolt. Kella 17 ajal mõõdeti Vilsandil maksimum tuulepuhanguks 26,8 m/s. Kell 18 ajal püsis ikka Vilsandi maksimum tuulepuhanguga esikohal, milleks mõõdeti 25;2 m/s. Jälgi tuule kiiruseid siit: http://www.emhi.ee/index.php?ide=21,540,770,771&


Satelliidifoto kinnitab ka seda, et Liivi lahel olid rünksajupilved, millega kaasnes ka äike


Ka Sürgavere radarilt on näha seda, et Liivi  lahel esines äikes kella 16:00 ajal


Kell 12-15: 

Radaripilt kinnitab, et sajuhood hakkavad juba Eestis lakkma. Lääne-Eesti peaks olema hetkel olulise sajuta (kell 12:48). Kella 14:30 ajal oli mitmel pool Eestis ilm olulise sajuta, mõnel pool veel esines sajuhooge.

Kell 09:00-16:00 ilmaga seotud fotod (üleval pool on tekst).

1.detsembril mõjutab Eestit tsüklon Vincenc


Sürgavere radaripilt näitab Eestis esinevaid sajuhoogi (kella 09:00 foto)

Sürgavere radaripilt kella 12:30 seisuga

Minu fotod tihedast lumesajust Simunas (01.12.2013)
Pildistatud kell 10:12

Pildistatud kell 10:43

Pildistatud kell 10:50


Video tihedast lumesajust Simunas, filmitud kella 10 paiku hommikul (rohkem videoid leiate minu kanalilt)


Tuulekiirus kella 09:00 seisuga

Ka meteoalarm hoiatab Eestit tugevate tuulte eest
Allikas

Õhutemperatuur kella 09:00 seisuga

30. november:
1. detsembril on oodata väga tuulist ja sajust ilma. See saab olema järjekordne torm. Hommikuks jõuab Skandinaaviasse uus tsüklon ja laieneb Läänemere äärde.  Päevaks liigub tsüklon Soome. Alates Loode-Eestist algavad lume, -ja lörtsisajud ning sadu liigub kiiresti üle Eesti. Hommikul võivad tuulepuhangud saartel ja rannikualadel ulatuda kuni 26 m/s! Pärastlõunal hakkab tuul kiiresti tugevnema ning saartel ja rannikualadel võivad tuulepuhangud ulatuda kuni 25 m/s, hilisõhtul puhanguti kuni 29 m/s - 30 m/s!  Sisemaal võivad kohati tuulepuhangud ulatuda kuni 21 m/s
Loe ka ilmateenisute lugu eelolevast tormist: http://www.emhi.ee/index.php?ide=2&shownews=404
Ilmateenistuse tormihoiatus

Prognoositav tuule kiirus (muudetud 30. novembri õhtul)

Prognnoositav sademetefaas kella 11-ks

Prognoositav tuule kiirus 1. detsembriks kella 08:00-ks 

Prognoositav tuule kiirus 1. detsembriks kella 23:00-ks 

GFS mudeli prognoositav tuule kiirus 1. detsembriks

Prognoositud tuule kiirus kella 23:00-ks (Läti ilmateenistuse prognoos)